Krabben er fortsatt giftig

Krabben er til å spy av for tiden. I hvert fall hvis vi skal tro Statens Næringsmiddeltilsyn. Og hvem gjør ikke det?