Ny tro på benmel i kraftfôr

HÅ: Norsk Proteins benmelfabrikk i Hå satser sju millioner kroner på at kjøttbenmel igjen blir tillatt som ingrediens i kraftfôr til matproduserende husdyr.