Pålegger hekklipp på Hana

Etter sommeren har kommunen sendt ut 30 brev hvor de har bedt hageeiere på Hana om å klippe hekken.