Det nytter å klage på parkeringsbøter

Kommunen kan ikke akkurat beskyldes for rigid strenghet når de behandler folks klager på parkeringsgebyr.