Håper på nye venner

I mai flyttar Janna Stangeland (86) frå Kleppekrossen til flunkande ny leilighet i Kleppetunet.