10 millioner ekstra skal heve bostandarden

Rundt 450 av kommunens boliger trenger sårt å rehabiliteres. Det ersatt av 10 millioner til dette i år.