2002 kan bli nytt ulykkesår til sjøs

Før båtsesongen er kommet i gang, er fire mennesker omkommet i småbåtulykker i Rogaland. I fjor omkom ingen i fritidsbåt lokalt.