Vassøy-brødrene vant for 3. gang

Vassøy-brødrene vant mot Stavanger kommune i Høyesterett også. Nåfår Stein og Gaute Vassøy utbetalt 1,65 millioner kroner ierstatning, renter og saksomkostninger fra Stavanger kommune.