Nei til storfylke

Fylkesutvalet i Rogaland vedtok denne veka å utvidalandsdelssamarbeidet på Vestlandet, men venta medstorfylkediskusjonen til neste valperiode.