Biskop og barn om bord i Riskafjord

Riskadagene har mye å by på. En av årets tilvekster var boat-in gudstjeneste og cruise med Riskafjord.