Vil ta fra Ryfast-bompenger

Mens Rennesøy ikke vil la Rennfast-penger gå til Finnøys fastlandsforbindelse, er rådmannen i Strand villig til å bruke bompenger fra Ryfast til å delbetale tunnelen Espedal-Frafjord og veiutbedringer mellom Strand og Hjelmeland.