Konflikt mellom sikkerhet og handel

Handelsstanden i Haugesundsgata har protestert kraftig mot planene om en blokkerende midt— rabatt. I Kommunal- styret for byutvikling ble de hørt litt.