Hvorfor rydder de ikke mer?

Det er lett å klage på kommunen når bosset flyter. Men alt ansvareter ikke deres.