- Farligst å kjøre om natta

Ungdom i BMW og småbarns— foreldre nattetid er trailer- sjåførenesverste skrekk på ferieveiene i sommer.