- Glimrende tiltak

Administrerende direktør Ragnar Hagen i Titania synes forslaget om å tildekke forurensede masser med Titania-avfall er veldig god.