Summende brev med snillere bier

Befruktede bidronninger fra Umeå i Nord-Sverige har i sommer kommetflyvende til Sandnes. I knøttsmå bur. Per brev. Med niste, severtav bi-kelnere.