Vurderer anke av injuriedom

Injuriedommen fra Klepp blir nå vurdert anket. Partene har minst to ukers frist på å anke.