Strid om vegkryss i Oltedal

Vegvesenet har sett i gang reguleringsarbeid for riksveg 45 i Nedre Oltedal. Dei står fast på at avkøyringa til Bygdavegen må flyttast 65 meter austover.