Aktor krever inntil fire års fengsel

Aktor vil straffe den påståtte hovedmannen med fire års fengsel,mens tre av de seks tiltalte skal slippe å sone. Forsvarerne til dehovedtiltalte er i sjokk over straffepåstandene.