Vindafjord slit med å velja ordførar

I går kveld blei alle tingingar om kven som skal bli ordførar i Vindafjord nullstilte