85 g kokain og 3 kilo hasj tatt i bolig i Stavanger

Tre kilo hasj er sjelden kost i et enkeltbeslag i Stavanger. Kokainer imidlertid enda sjeldnere i slike mengder.