Offentlig godkjent slum

Beboerforeningen på Storhaug har kjempet iherdig for at bydelen skal få flere grøntområder, men ble ikke hørt av flertallet blant byens politikere