Halvparten får jobb etter integrering

Av 23 deltakere i et nytt integreringsprosjekt, har 11 personer fått jobb eller praksisplass i kommunen.