Bydelsutvalg imot havn

For en måned siden uttalte Lura bydelsutvalg seg som motstander av å regulere Somaneset til havneareal.