Blomstrer for bedehuset

Lørdag skal et helt gartneri tømmes for sommerblomster. For igjen å gi penger til arbeidet med Ogna bedehus.