Ikke plass til kompiskjøring

Mange byer, særlig i utlandet, åpner kollektivfeltene for privatbiler i rush-tidene. Men bare for privatbiler med passasjerer. Ordningen blir oftest omtalt som kompiskjøring.