Vekk med ungdomsskule-sjokket

Det skal ikkje lenger vera eit sjokk å begynna på ungdomsskulen. Lærar og elev skal nemleg kjenna kvarandre før start.