Priser Herren i 1212 piper

Menn som har prøvd seg på henne, er begeistret. En ny «instrumentenes dronning» er innviet i Madlamark kirke.