Bønder tilbyr sine tjenester

Mange bønder har i perioder ledig arbeidskapasitet og dyre maskiner som sjelden er i bruk. Noen fant ut at de kunne danne serviceselskap.