Thiisa-huset er anka

Familien Houge-Thiis anker dommen som slår fast at dei ikkje har rett til å festa Thiisahus-tomta vidare.