Uklart om leidning Norge-England

SULDAL/OSLO: Trass rekordhøge straumprisar er Statnett framleis ikkje klare til å avgjera om dei vil byggja likestraumforbindelsen som er planlagd mellom England og Norge.