KLM legger ned Stavanger-Aberdeen-ruten

Det nederlandske flyselskapet KLM legger ned ruten mellom Stavangerog Aberdeen. Årsaken er at ruten ikke er lønnsom for flyselskapet.