Ikke sosial dumping

SANDNES: Ordfører Jostein W. Rovik leder styringsgruppa for det såkalte VAR-prosjektet (vann, avløp og renovasjon) i Jær-regionen.