Borerigg ligger stabilt

Boreriggen Scarabeo 6 som mistet ett av sine åtte ankerfester under uvær tirsdag, ligger stabilt.