Vi må snakke sammen

Det pågår for tiden en opphetet debatt i Egersund om lukkede trossamfunn.