Kvinnenettverk ønsker flere medlemmer

Tilbudet om faglig hjelp til kvinnelige etablerere i Sør-Rogalandhar økt betydelig etter sammenslåingen av tre nettverk, Marta,Kitty og Jærnett.