Kommunesammenslåing skal belønnes med veier

Det er ikke bare ferjesubsidier som kan bli brukt til å bygge bruer og tunneler for. Også penger som blir spart ved for eksempel kommunesammenslåing, kan bli lagt inn i nye samferdselsprosjektet.