Fingeravtrykket stammer fra tiltalte

Fingeravtrykkekspert Geir Sandnes fra Kriminalpolitisentralen saunder andre dags behandling av drosjedrapssaken at det ikke vartvil om at tiltalte hadde avsatt et fingeravtrykk i Taher Hamidisdrosje. Avtrykket var avsatt med en blodtilsølt finger.