Vil ha ordfører på deltid

I fortvilelse over sviktende inntekter, økende utgifter ogpolitikere som ikke vil legge ned skoler, har rådmannen i Finnøyfunnet et nytt spare-offer: Ordføreren.