Meir sosialhjelp til barn

Satsane for sosialhjelp til barn mellom 6 og 17 år blir heva med rundt 300 kroner i Sandnes, til den statlege norma.