Økologisk rådgivning i fare

Jæren forsøksrings tilbud om såkalt gratis førsteråd til bønder som snuser på muligheten for å legge om til økoligisk drift står i fare. Tilbudet har eksistert siden 1998.