Budsjettet i boks

Det politiske flertallet i Gjesdal følger stort sett rådmannens budsjettforslag.