Krever 5 år i Grønhaug-saken

Aktor i Grønhaug— saken krever fem års fengsel og 20 millioner kroner i erstatning til Rikstrygdeverket. Dommen faller først etter påske.