Barn må vente på behandling i ett år

106 barn står nå på ventelister for utredning og behandling vedbarnepsykiatrisk avdeling på Rogaland psykiatriske sjukehus.Ventetiden for noen er over ett år.