Snauet i storefri

Kristin Bøe Henriksen syntes det var for lite trøkk foran åretsOperasjon Dagsverk. Da inngikk hun et hårreisende veddemål.