Bedre for private barnehager

Foreldrebetalingen for barnehageplasser må ned. Det er de private barnehagenes førsteønske dersom staten gir økte rammer og stykkprisfinansiering.