- Må motivera til sidemål

Lærarstudentane Odd Tjelta og Vibeke Vikene ved HiS meiner at lærarane har eit klart ansvar for å gjera sidemålsfaget attraktivt.