Ettervernshuset foreløpig reddet

Dette er en midlertidig seier i kampen om å beholde ettervernshuset for tidligere rusmisbrukere.