Dom for drapet hjelper ikke faren

Å få min tidligere kone dømt for å ha drept datteren vår, er ikkeviktig for meg. Jeg får ikke barnet igjen likevel.