Rolfsen får utvide

Rolfsen har søkt kommunen om å få bygge ut butikken mot Søregata.